Rota

Staff NameMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
Abbie 13:00 – 15:00 - - - - - -
Ashley - - - - - - -
Claudia - - - - - - -
Erin - - - - - - -
Heidi - - - - - - -
Holly - - - - - - -
Isabella - - - - - - -
Kourtney - - - - - - -
Lilly - - - - - - -
Lisa - - - - - - -
Lois - - - - - - -
Lola - - - - - - -
Monica - - - - - - -
Sadie - - - - - - -
Saskia - - - - - - -
Sophia - - - - - - -
© 2018